Versiecentrum MAIA FARA | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Versiecentrum MAIA-FARA

Versiecentrum MAIA-FARA

In Nederland liggen per jaar meer dan 8000 kinderen in een stuit na 36 weken zwangerschap. De afgelopen jaren hebben in ons land steeds meer aanstaande moeders gekozen voor een uitwendige versie, met als resultaat dat het percentage kinderen die in een stuit ligt bij de geboorte al is verminderd van 4.6% naar 3.6 %.

Het uitwendig draaien van een kind in stuitligging - ook wel uitwendige versie genoemd - zorgt voor een forse daling van het aantal keizersneden. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (bron KNOV) gehouden onder 2318 gezonde zwangeren die een uitwendige versie kregen. Dit onderzoek toont aan dat 49% van de baby’s succesvol draaien en dat het draaien amper complicaties geeft voor moeder en kind. Meer dan de helft (57%) van de 2318 vrouwen is uiteindelijk normaal bevallen.

Een voorbeeld van een uitwendige versie vind je hier

Normaal gesproken betekent een kind in stuitligging in 80% van de gevallen een keizersnede. Een operatie met risico’s voor moeder en kind, ook in een volgende zwangerschap. Het uitwendig draaien naar een hoofdligging kan voorkomen dat medische interventies, zoals een keizersnede, nodig zijn. Een aantal verloskundigen aangesloten bij FARA zijn naast verloskundige ook versiekundige; gespecialiseerd om de uitwendige versie onder veilige condities uit te voeren. Sinds 2020 hebben de versiekundigen in de regio Gelderse Vallei zich verenigd in een eerstelijns versiecentrum. Indien je kindje in stuitligging ligt kan je verloskundige je verwijzen naar het versiecentrum. Binnen een aantal dagen wordt er dan een versiepoging verricht binnen de muren van één van de aangesloten verloskundige praktijken.

De versiekundigen in deze regio zijn:

Annemarie Scherphof, Esther Methorst, Janneke de Vrij, Josien van den Berg, Olga Smit

Het 'Versiecentrum MAIA-FARA' ziet je aanmelding graag tegemoet.