login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

Welkom bij Fara

Wat is Fara?

Het woord FARA betekent familie.

In het Verloskundig Centrum wordt prenatale screening verricht. Op deze website vind je hierover meer informatie.

Wil je een afspraak maken bij Fara?

Je verwijzer heeft na je counselingsgesprek al een formulier met je gegevens naar FARA verzonden. FARA belt jou voor het maken van een afspraak na de ontvangst van dit formulier, je mag natuurlijk ook zelf bellen. Je hoeft geen formulier meer mee te nemen naar je afspraak.

Heb je van je verwijzer het aanvraagformulier van FARA meegekregen, dan stelt FARA het op prijs als je het inschrijfformulier via de website invult en verzendt. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak. Het aanvraagformulier meenemen naar je afspraak.

Hier vind je het inschrijfformulier.

Parkeren

Je kunt je auto parkeren op het parkeerterrein naast het witte kerkje tegenover nr 6 waar FARA zit. Je kunt je auto ook parkeren op de hoek bij nummer 14/16. Op beide pleintjes heb je een parkeerschijf nodig.

 

Mag ik kinderen meenemen naar het onderzoek?

Bij FARA worden uitsluitend medische echo's gemaakt. Afhankelijk van het soort onderzoek duurt een echo ongeveer een half uur. Je ligt in een vrij donkere kamer. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit angstig kunnen vinden of zich gaan vervelen. Jij en partner kunnen dan niet meer ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren, je moet immers aandacht schenken aan je kind. Daarnaast kan de echoscopist zich niet meer optimaal concentreren. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoek. Bij elke echo kan een afwijking gevonden worden. Jij en je  partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept vaak veel vragen, maar ook emoties op. Onze ervaring leert dat kinderen het moeilijk vinden om hierbij betrokken te zijn.

Wij hebben geen mogelijkheden om tijdens het onderzoek op je kinderen te passen.

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. FARA, verloskundig en prenataal centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. FARA verloskundig en prenataal centrum behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530