login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

Welkom bij Fara

PRAKTIJKMAATREGELEN BETREFFENDE HET CORONA VIRUS

Beste zwangere,

Bij FARA mag je partner mee naar het onderzoek!  

Je mag alleen je partner meenemen naar het onderzoek, helaas géén kinderen en géén personen die niet tot je huishouden behoren. Het is fijn als je de aanwijzingen van de echoscopiste opvolgt.  We verzoeken jullie vriendelijk een mondkapje te dragen.

FARA conformeert zich daarmee aan de maatregelen van de regering die door de KNOV (de beroepsvereniging van verloskundigen) en de BEN (beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) vertaald zijn naar de dagelijkse praktijk voor verloskundigen en echocentra.

Heb je binnenkort een afspraak? Dan ontvang je twee dagen voor je afspraak een mail met een brief van FARA, lees deze zorgvuldig door.  Het is fijn als je reageert per mail. Lukt dat niet dan  belt de assistente de dag voorafgaand aan je onderzoek met de vraag of je alle vragen uit de RIVM gezondheidscheck met NEE kunt beantwoorden. 

Vragen voor de gezondheidscheck:

1 Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies

2 Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

3 Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?

4 Ben je in quarantaine omdat je: 

            a Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld? 

            b Bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? 

            c  Bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Kan je één van bovenstaande vragen met JA beantwoorden? Bel naar FARA om je afspraak te verzetten. Contact opnemen met onze assistente kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur op tel. nr. 0318-655530 of per mail: info@verloskundigcentrumfara.nl  We zullen in overleg je afspraak verzetten naar een ander moment.

  • Het advies om zoveel mogelijk alleen te komen blijft van kracht. Kom je alleen dan mag je met je partner beeldbellen of een filmpje maken.
  • Is je partner ziek, dan kunnen we je afspraak helaas niet verzetten, beeldbellen is dan wel een mogelijkheid. Hier vind je het toestemmingsformulier.
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak naar de wachtkamer.
  • Bij binnenkomst dienen jij en je partner de handen te ontsmetten.
  • Draag een mondkapje.

FARA volgt hiermee de laatste richtlijnen van het RIVM rondom COVID-19.

Namens het bestuur van FARA,

Dineke Bokkers, voorzitter

 

Wat is Fara?

Het woord FARA betekent familie.

In het Verloskundig Centrum wordt prenatale screening verricht. Op deze website vindt je hierover meer informatie.

Wil je een afspraak maken bij Fara?

Je verwijzer heeft na je counselingsgesprek al een formulier met je gegevens naar FARA verzonden. FARA belt jou voor het maken van een afspraak na de ontvangst van dit formulier, je mag natuurlijk ook zelf bellen. Je hoeft geen formulier meer mee te nemen naar je afspraak.

Heb je van je verwijzer het aanvraagformulier van FARA meegekregen, dan stelt FARA het op prijs als je het inschrijfformulier via de website invult en verzendt. Je wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld voor het maken van een afspraak. Neem het formulier dat  je van de verwijzer hebt meegekregen naar je afspraak.

Hier vind je het inschrijfformulier.

Parkeren

Je kunt je auto makkelijk, gratis en langdurig parkeren bij het voormalig zorgcentrum 'de Klinkenberg'. Je neemt op de Klinkenbergerweg bij het verkeerslicht de afslag links of rechts naar de Eikenlaan, daarna links naar de Generaal Chassélaan, daarna links naar de van Heutszlaan. Aan het einde daarvan (je hebt een blokje om gereden) vind je de parkeerplaats. Na het parkeren steek je de Klinkenbergerweg over en vind je FARA in het 3e pand aan je linkerhand.

 

Mag ik kinderen meenemen naar het onderzoek?

Bij FARA worden uitsluitend medische echo's gemaakt. Afhankelijk van het soort onderzoek duurt een echo ongeveer een half uur. Je ligt in een vrij donkere kamer. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit angstig kunnen vinden of zich gaan vervelen. Jij en partner kunnen dan niet meer ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren, je moet immers aandacht schenken aan je kind. Daarnaast kan de echoscopist zich niet meer optimaal concentreren. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoek. Bij elke echo kan een afwijking gevonden worden. Jij en je  partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept vaak veel vragen, maar ook emoties op. Onze ervaring leert dat kinderen het moeilijk vinden om hierbij betrokken te zijn.

Wij hebben geen mogelijkheden om tijdens het onderzoek op je kinderen te passen.

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. FARA, verloskundig en prenataal centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. FARA verloskundig en prenataal centrum behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530