login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

Welkom bij Fara

Wat is Fara?

Het woord FARA betekent familie.

In het Verloskundig Centrum wordt prenatale screening verricht. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Wilt u een afspraak maken bij Fara?

De medewerkers van Fara stellen het op prijs als u het inschrijfformulier via de website invult en verzendt. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld voor het maken van een afspraak. 

Hier vindt u het inschrijfformulier.

Parkeren

U kunt uw auto makkelijk, gratis en langdurig parkeren bij het voormalig zorgcentrum 'de Klinkenberg'. U neemt op de Klinkenbergerweg bij het verkeerslicht de afslag links of rechts naar de Eikenlaan, daarna links naar de Generaal Chassélaan, daarna links naar de van Heutszlaan. Aan het einde daarvan (u hebt een blokje om gereden) vindt u de parkeerplaats. Na het parkeren steekt u de Klinkenbergerweg over en vindt u FARA in het 3e pand aan uw linkerhand.

 

Mag ik kinderen meenemen naar het onderzoek?

Fara maakt uitsluitend medische echo's. Afhankelijk van het soort onderzoek duurt een echo ongeveer een half uur. U ligt dan in een vrij donkere kamer. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit angstig kunnen vinden of zich gaan vervelen. U en uw partner kunnen dan niet meer ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren, u moet immers aandacht schenken aan uw kind. Daarnaast kan de echoscopist zich niet meer optimaal concentreren, dit beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoek.

Bij elke echo kan een afwijking gevonden worden. U en uw partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept veel vragen en heel veel emoties op. Onze ervaring leert dat kinderen het moeilijk vinden om hierbij betrokken te zijn.

Wij hebben geen mogelijkheden om tijdens het onderzoek op uw kinderen te passen.

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Fara, verloskundig en prenataal centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Fara verloskundig en prenataal centrum behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530