Vitaliteitsecho | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Vitaliteitsecho

Vroege echo

In sommige gevallen wordt al vroeg in de zwangerschap (6 – 7 weken) een extra echo gemaakt. Bijvoorbeeld als er sprake is van:

- Bloedverlies in het begin van de zwangerschap

- Twijfel over de zwangerschapsduur

- Verdenking op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap