Twintig weken echo | FARA - verloskundig en prenataal centrum

De 20-weken echo

Wat is de 20-weken echo ?

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij je naar de website van het  RIVM prenatale screeningen

Met de 20 weken echo wordt gecontroleerd of je ongeboren kindje ernstige aangeboren aandoeningen heeft. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van je kind. Ook wordt gekeken of je kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. De 20 weken echo wordt doorgaans gemaakt als je tussen de 19 en 20 weken zwanger bent.

De 20 weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van je kind.

Het onderzoek duurt 30 a 40 minuten en heeft geen risico`s voor moeder of kind.

Mocht het zo zijn dat er bij de ontwikkeling van je kindje een afwijking is ontstaan dan is het afhankelijk van de afwijking of dit ontdekt wordt bij de echo. De kans dat bijvoorbeeld een open ruggetje ontdekt wordt is 90%. Een hartafwijking bijvoorbeeld wordt niet altijd ontdekt. De kans dat we een afwijking zien bij de 20 weken echo is mede afhankelijk van de grootte en ernst van de afwijking.

Een goede en normale uitslag bij de 20 weken echo is geen garantie voor de geboorte van een gezond kind. Sommige aangeboren aandoeningen kunnen niet goed of zelfs niet gezien worden op een echo. Ook bij een gunstige uitslag kan het dus zijn dat het kindje bij de geboorte toch een aangeboren afwijking blijkt te hebben.
De techniek en de scholing verbetert met de tijd. We streven naar de hoogst haalbare kwaliteit.

De echoscopist vertelt je tijdens het onderzoek of er bijzonderheden gezien worden. Als een afwijking wordt vermoed kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. De officiele naam van dit vervolgonderzoek is Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek, GUO. Fara zal dit verder voor je regelen en je verloskundige/verwijzer op de hoogte brengen.
Je bent als aanstaande ouder nooit verplicht om verdere onderzoeken te laten doen. Tijdens het hele traject krijg je deskundige begeleiding. Je bepaalt zelf wat je met de uitslag doet.

Het verrichten van een SEO heeft voor- en nadelen

Als bepaalde afwijkingen in de baarmoeder al bekend zijn kunnen we de zorg rondom jou en je kindje optimaliseren, zowel tijdens de zwangerschap als rondom de geboorte. Dit vergroot de kans op een gezonde ontwikkeling en geboorte.
Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
In een enkel geval wordt er bij het echo-onderzoek een afwijking vermoed, terwijl na de geboorte blijkt dat jouw kindje die afwijking toch niet heeft. Ook is de ernst van de afwijking niet altijd goed in te schatten zolang je kindje nog niet geboren is.
Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gezien. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren afwijkingen ontstaan.

Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

De 20 weken echo wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Als je erover denkt om een 20 weken echo-onderzoek te laten doen, heb je altijd eerst een uitgebreid gesprek met je verwijzer.

Je zorgverzekeraar vergoed deze kosten alleen als je verwijzer een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening.