Termijnecho | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Termijnecho

Termijnecho

Rond de 10-12 weken krijg je een echo om te bepalen hoe lang je zwanger bent. Dit is een termijnecho. Op basis van deze echo wordt de bevallingsdatum bepaald. Deze datum staat ook op je zwangerschapsverklaring die je nodig hebt om zwangerschapsverlof aan te vragen. 

Met de termijnecho kunnen we:
- vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
- vaststellen of het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt
- zien of het om een eenling- of  meerlingzwangerschap gaat 
- de “duur” van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum