Placentalocalisatie

Bij de placentalokalisatie wordt gekeken naar de ligging van de placenta ten opzichte van de baarmoedermond.