Placentalocalisatie | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Placentalocalisatie

Bij de placentalokalisatie wordt gekeken naar de ligging van de placenta ten opzichte van de baarmoedermond. Dit is een inwendig onderzoek.