Dertien weken echo | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Dertien weken echo (ETSEO)

De 13-weken echo

Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) aangeboden. Je kunt als zwangere dan kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om jullie ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele afwijkingen. Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke   IMITAS studie

Zie ook de publiekspagina   Vergelijking met andere onderzoeken

Zie ook de website van het   RIVM

Doel

Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen - zoals een open schedel of groot defect in de buikwand - kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

Onderzoeksperiode

De 13-weken echo kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.

Vergelijking eerste trimester SEO en tweede trimester SEO

Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel je kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan je als zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heb je – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat je met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structu­ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.