Echoscopie | FARA - verloskundig en prenataal centrum

Echoscopie

Inleiding

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar enkele kinderen hebben een aangeboren afwijking. Dit kan variëren van niet ernstig, bijvoorbeeld een extra vingertje, tot aandoeningen die niet met het leven verenigbaar zijn. Veel (aanstaande) ouders maken zich zorgen over de gezondheid van hun ongeboren kindje. Dit is een normaal gevoel wat niet altijd te verhelpen is met onderzoek.

Ondanks de beschikbaarheid van bepaalde onderzoeken, moet je je realiseren dat:
- je de keuzevrijheid hebt wel of niet te kiezen voor een test of onderzoek
- je zelf bepaalt wat je met de uitslag doet
- niet alle aangeboren afwijkingen voor de geboorte kunnen worden opgespoord
- het onderzoek niets ‘verandert’ aan het ongeboren kindje

Hoe werkt echoscopie?

Echoscopie is een techniek waarmee door middel van geluidsgolven inwendige organen van het lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het menselijk oor kan horen, daarom wordt het ultrageluid genoemd. Met behulp van een versterker wordt het ultrageluid uitgezonden; de inwendige organen weerkaatsen dit geluid. De transducer zorgt voor het wegzenden en het weer opvangen van de geluidsgolven. De druk van de transducer op uw buik kan wat ongemak geven. Het terugkerende geluid, de echo, wordt ontvangen en elektronisch verwerkt tot een afbeelding op een tv-scherm.

De veiligheid van het onderzoek

Echoscopie wordt al ruim dertig jaar toegepast. Tot nu toe zijn geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten aangetoond. Een echo kan geen miskraam veroorzaken; ook bij bloedverlies kan een inwendige echo geen kwaad. Een garantie dat nooit onbekende of ongewenste effecten zullen optreden is niet te geven. Daarom is het verstandig alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. Je kunt jouw verloskundige vragen met welk doel in jouw zwangerschap een echo wordt aangevraagd.

Wie verricht de echo?

In het centrum worden de onderzoeken verricht door gecertificeerde echoscopisten. Zij hebben allen een opleiding gevolgd in het verrichten van uit- en inwendig echoscopisch onderzoek en de beoordeling van de afbeeldingen. Sommige echoscopisten zijn ook verloskundige. In het kader van scholing of kwaliteitsbevordering kan het zijn dat incidenteel nog een tweede persoon aanwezig is bij het onderzoek, dit is dan een stagiaire, gynaecoloog of een echoscopist met speciale expertise.