login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

De 20-weken echo

Wat is de 20-weken echo ?

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij je naar de website van het

RIVM

Met de 20 wekenecho wordt gecontroleerd of je ongeboren kind ernstige, aangeboren aandoeningen heeft. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • open ruggetje
 • open schedel
 • waterhoofd
 • hartafwijkingen
 • breuk of gat in het middenrif
 • breuk of gat in de buikwand
 • ontbreken of afwijken van de nieren
 • ontbreken of afwijken van botten
 • afwijkingen aan armen of benen

Als bij jouw ongeboren kindje een lichamelijke aandoening wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Sommige aandoeningen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook aandoeningen die beter kunnen worden behandeld als al voor de bevalling bekend is dat het kind ze heeft.
De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van je kind.

Het onderzoek

De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens je zwangerschap. Het onderzoek duurt 30 à 40 minuten.
De uitgebreide echo heeft geen risico’s voor moeder en kind. Je hebt bij dit onderzoek dus geen kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek.

Het tijdstip

De echo wordt doorgaans gemaakt als je tussen de 19 weken en 20 weken zwanger bent. 

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?

Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Let op

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Sommige aangeboren aandoeningen kunnen niet goed of zelfs niet gezien worden op een echo. Je hebt dus nooit honderd procent zekerheid of jouw baby een aandoening heeft. Ook bij een gunstige uitslag kan het dus zijn dat het kind bij de geboorte toch een aangeboren lichamelijke afwijking blijkt te hebben.

De uitslag

De echoscopist vertelt je tijdens het onderzoek of er bijzonderheden gezien worden.

Als een afwijking wordt vermoed kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. De echoscopist zal een afspraak voor je (proberen te) maken en ze informeert de verwijzer bij wie je onder controle bent. 

Na het vervolgonderzoek

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat je in verwachting bent van een kind met een aangeboren aandoening. Je wordt doorverwezen voor verder onderzoek. Je bent als aanstaande ouder nooit verplicht onderzoeken te doen. Tijdens het hele traject krijg je deskundige begeleiding. Je bepaalt zelf wat je met de uitslag doet.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen

 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kan je je voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen

 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. Je moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
 • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat jouw kind die afwijking toch niet heeft.
  De 20 wekenecho wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. Als je erover denkt om een 20 wekenecho te laten doen, heb je altijd eerst een uitgebreid gesprek met je verwijzer. Ook dit gesprek wordt vergoed uit de basiszorgverzekering.

Kosten en vergoeding

Je zorgverzekeraar betaalt de vergoedingen alleen als je huisarts, verloskundige of gynaecoloog een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Je doet er verstandig aan om van tevoren bij je zorgverzekeraar na te gaan bij welke verloskundige, huisarts of gynaecoloog je terecht kunt.

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530