login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

Versiecentrum MAIA-FARA

Versiecentrum MAIA-FARA

In Nederland liggen per jaar meer dan 8000 kinderen in een stuit na 36 weken zwangerschap. De afgelopen jaren hebben in ons land steeds meer aanstaande moeders gekozen voor een uitwendige versie, met als resultaat dat het percentage kinderen die in een stuit ligt bij de geboorte al is verminderd van 4.6% naar 3.6 %.

Het uitwendig draaien van een kind in stuitligging - ook wel uitwendige versie genoemd - zorgt voor een forse daling van het aantal keizersneden. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (bron KNOV) gehouden onder 2318 gezonde zwangeren die een uitwendige versie kregen. Dit onderzoek toont aan dat 49% van de baby’s succesvol draaien en dat het draaien amper complicaties geeft voor moeder en kind. Meer dan de helft (57%) van de 2318 vrouwen is uiteindelijk normaal bevallen.

Een voorbeeld van een uitwendige versie vind je hier

Normaal gesproken betekent een kind in stuitligging in 80% van de gevallen een keizersnede. Een operatie met risico’s voor moeder en kind, ook in een volgende zwangerschap. Het uitwendig draaien naar een hoofdligging kan voorkomen dat medische interventies, zoals een keizersnede, nodig zijn.

In Nederland hebben we versiekundigen: verloskundigen die zijn gespecialiseerd om de uitwendige versie onder veilige condities uit te voeren. Versiekundigen zijn zowel in de eerstelijn als in het ziekenhuis werkzaam.

Sinds 2020 hebben de Versiekundigen in de regio Gelderse Vallei zich verenigd in een eerstelijns versiecentrum MAIA-FARA. Dit houdt in dat verloskundigen uit de regio cliënten met een baby in stuitligging kunnen verwijzen naar het versiecentrum. Het verzoek tot versie komt bij de versiekundigen terecht en vaak kan er binnen een paar dagen al een versiepoging worden gedaan.

De versiekundigen in deze regio zijn:

 • Annemarie Scherphof 
 • Esther Methorst
 • Janneke de Vrij 
 • Josien van den Berg  
 • Olga Smit

Word je verwezen voor een versie (let op alleen professionals kunnen een versieaanvraag doen) dan is de routing als volgt:

 1. De verwijzer counselt de zwangere voor de versie bij voorkeur in week 35;
 2. De verwijzer meldt de versie aan bij FARA, bij voorkeur in week 35;
 3. De verwijzer meldt de versie aan via de Siilo app ‘Fara uitwendige versiecentrum’ op telefoonnummer 06-51311068;
 4. De verwijzer vermeldt praktijknaam en telefoonnummer bij de aanmelding;
 5. De versiekundige die de versie gaat verrichten neemt contact op met de verwijzer (de aanvrager). De verwijzer stuurt een ingevuld Excelbestand, samen met de zwangerenkaart, via zorgmail naar de versiekundige.

Na de Versie:

 1. In geval van complicaties stelt de versiekundige direct telefonisch de eigen verloskundige op de hoogte;
 2. De versiekundige brengt aan de verwijzer schriftelijk verslag uit van de versie via zorgmail;
 3. De versiekundige legt de gegevens vast in het versieregister van de KNOV.

Het ‘Versiecentrum MAIA-FARA’ ziet je aanmelding graag tegemoet.

 

 

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530