Evaluatieformulier voor cliŽnten

1. Voorafgaand aan uw bezoek aan het echocentrum

Door welke verwijzer bent u naar FARA verwezen?Heeft u zich aangemeld bij het centrum via het formulier op de website?Zo nee, hoe vaak heeft u geprobeerd het centrum telefonisch te bereiken?

2. Uw bezoek aan het echocentrum

Vindt u het centrum goed vindbaar?
Op welke datum was uw echo?


Voor welk onderzoek was u in ons centrum?


Welke echoscopist heeft uw onderzoek verricht?Wie heeft u meegenomen naar de afspraak?

Wanneer was u aan de beurt voor het onderzoek?

3. Het onderzoek

Informeerde de echoscopist (dit is de persoon die de echo deed, het kan dezelfde persoon zijn als uw verloskundige of gynaecoloog) voordat het echo-onderzoek begon, of u nog vragen had over de echo?Gaf de echoscopist tijdens het onderzoek uitleg bij wat er gezien werd?
Was deze uitleg voor u voldoende?Vond u het onderzoek gevoeliger dan u had verwacht?Was uw privacy voldoende gewaarborgd?Welke indruk heeft de echoscopist bij u achtergelaten?

Deskundig/ondeskundig

Geduldig/ongeduldig

Heeft u de sfeer als prettig ervaren?
Wie heeft met u de uitslag van de echo besproken?
Hieronder vragen we of u, voordat het onderzoek begon, goed op de hoogte was van wat de 20 weken-echo inhoudt. U kunt hier op meerdere manieren informatie over hebben gekregen.

Wat was voor u de belangrijkste informatiebron voor de 20 weken-echo?
Was u voordat het onderzoek begon goed op de hoogte van:

Het doel van de 20 weken-echo?
(het onderzoeken en bekijken van de groei en ontwikkeling van uw kind en onderzoeken of uw kind bepaalde lichamelijke afwijkingen heeft)Wat een afwijkende uitslag van de 20 weken-echo betekent?
(veelal verwijzing naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor vervolgonderzoek)Het feit dat sommige afwijkingen niet te zien zijn en de 20 weken-echo dus geen zekerheid geeft over of uw kind wel of niet gezond is?Het feit dat bij de 20 weken-echo iets kan worden gevonden, waarvan onduidelijk is of dit gevolgen heeft voor uw kind?Vindt u dat de uitslag van de 20 weken-echo voldoende met u is besproken?
4. Algemene vragen

Wat vindt u positieve punten van het centrum?


Heeft u verbetersuggesties of aanvullende opmerkingen?


Zou u dit centrum aanbevelen bij familie of vrienden?