Privacy verklaring

Cooperatie FARA U.A. gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Cooperatie FARA U.A. deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Cooperatie FARA U.A. bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Cooperatie FARA U.A. houdt met goede middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Cooperatie FARA U.A. vraagt toestemming aan cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, alleen als er geen behandelcontract gesloten is. Bij het verkrijgen van uw persoonsgegevens informeert Cooperatie FARA U.A. u in een apart document over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking, klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens. U kunt bij Cooperatie FARA U.A. terecht met uw verzoek om uw rechten toe te passen. Cooperatie FARA U.A. informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Cooperatie FARA U.A. informeert cliënten indien Cooperatie FARA U.A. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.