Privacystatement

Inleiding

Deze website, www.verloskundigcentrumfara.nl, wordt onderhouden door FARA echo- en verloskundig centrum, Ericalaan 6 te Ede. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de echo praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.  

Informatie over het Verloskundig en Prenataal Centrum

De echo praktijk is gevestigd te Ede en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 52526666 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy-statement is de echo praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0318-655530 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Ook kan je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigcentrumfara.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Je kunt je bij FARA aanmelden voor medisch onderzoek; een vitaliteitsecho, een termijnecho, een combinatietest, een ETSEO (=13 weken echo), een SEO (=20 weken echo), een groei-echo een liggingsecho of een placenta controle. Deze onderzoeken (uitgezonderd de combinatietest) kan FARA rechtstreeks bij je verzekering declareren. Daarvoor heeft FARA persoonlijke gegevens van je nodig; NAW gegevens, BSN en je verzekeringsgegevens.

Deze gegevens gebruikt FARA uitsluitend in het contact met je eigen verzekeraar. De declaraties worden aangemaakt en verzonden via de beveiligde website van VECOZO.

Bewaartermijn

Echocentrum FARA is wettelijk verplicht je gegevens 20 jaar te bewaren. Na deze periode zullen je hard copy gegevens vernietigd worden.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de echo praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de echo praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.  

Contactformulieren

Wanneer er een inschrijfformulier wordt ingevuld op de website, zal deze naar ons e-mailaccount worden verzonden. Dit is een normaal e-mailaccount. 

Cookies en analytics

Wij maken op de website geen gebruik van cookies en google analytics.

Je privacy-rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de echo praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om de echo praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 10 december 2021