cliŽnten informatie

Peridos: je gegevens worden opgeslagen.

FARA levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos. Peridos is het landelijk perinatologisch (zwangerschap, bevalling, kraambed) dossier waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de 8 regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (13 weken echo) en Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo). Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Gebruik van je gegevens

Als je besluit deel te nemen aan de screening betekent dat, dat daarvoor je gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.

Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Je zorgverlener kan meer informatie geven over de bescherming van jouw gegevens.

Als je dit wilt, kunnen na afloop van de screening jouw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen je verloskundig zorgverlener.

Wetenschappelijk onderzoek

Anderen dan je zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen.

Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of jouw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat jouw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je verloskundig zorgverlener.

Uiteraard heeft je beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Meer weten?

De complete privacyregelgeving rond prenatale screening vind je HIER

Of kijk op de website van Peridos: Peridos en privacy

Nog andere vragen? Je verloskundig zorgverlener kan je verder helpen.