Wat te doen bij een klacht

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

Bespreek de klacht met de echoscopist

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij jouw echoscopist, want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en jouw kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Bent je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. We kunnen er samen over praten en we proberen er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met je, dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kan je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Je kunt daarvoor een afspraak maken bij de centrum manager via telefoonnummer 0318-655530 of via het mailadres info@verloskundigcentrumfara.nl

Dien bij voorkeur jouw klacht schriftelijk in, dan kan je het zelf verwoorden en indienen per mail via het mailadres van FARA. Gebruik je liever ons klachtenformulier dan mag je dat formulier aanvragen via dit mailadres. 

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over jouw rechten of wil je advies? Of wil je je klacht ook met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren wat je kunt doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

FARA is aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur) via 088-0245123. Je kunt ook een mail sturen naar het CBKZ

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op:   https://klachtverloskunde.nl

De centrum manager of echoscopist probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met je klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de centrum manager of de echoscopist en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op https://www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Secretaris:  Mw. E. van Mackelenbergh
073 - 689 18 90
info@geschilleninstantieverloskunde.nl