login
Fara
spacer

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530

Wat is downsyndroom?

Downsyndroom

Downsyndroom is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een extra’ chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en zijn de dragers van onze erfelijke eigenschappen. Normaal gesproken hebben we in elke cel twee exemplaren van elk chromosoom. Iemand met Downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren.

Verstandelijke handicap

Mensen met Downsyndroom hebben een lichte tot ernstige verstandelijke handicap en een aantal uiterlijke kenmerken. Ook hebben zij een verhoogde kans op een aantal lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen. Mensen met Downsyndroom ontwikkelen zich trager, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er zijn echter veel verschillen in hoe zij zich ontwikkelen en hoe ernstig de gezondheidsproblemen zijn.

Gezondheidsproblemen

Bijna de helft van de kinderen met Downsyndroom wordt geboren met een hartafwijking. Vaak kan deze afwijking operatief behandeld worden. Een deel van de kinderen met Downsyndroom wordt geboren met een maag-darmafwijking waarvoor een operatie nodig is. Ook is er een verhoogde kans op problemen met de ademhaling en luchtwegen, gehoor, ogen, spraak, motoriek en afweer tegen infecties. Daarnaast hebben mensen met Downsyndroom een verhoogde kans op leukemie en de ziekte van Alzheimer.

Kansen op een goede gezondheid

Door de verbetering van de zorg en de toegenomen kennis zijn de kansen op een goede gezondheid en een betere levensverwachting van mensen met Downsyndroom sterk toegenomen. Ook hebben zij tegenwoordig veel meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld leren lezen en sporten, maar ook om het leren van sociale vaardigheden.

FARA
verloskundig & prenataal centrum

Ericalaan 6, 6711 MZ Ede

T. 0318 655530